Se alla
Svante Parsjö Tegnér

Bättre vård med fler distriktsläkare och småskaliga vårdcentraler

Torsdag 8 september 2022

Vi vill att varje invånare får en fast läkarkontakt på vårdcentralen. Ska det bli verklighet krävs fler distriktsläkare. Vi vill också utveckla dagens vårdval när det gäller vårdcentraler. Det ska vara möjligt för patienter att välja småskalig vård där stora vårdcentraler har svårt att etableras.
Läs Liberalernas regionråd Svante Parsjö Tegnérs debattartikel här:
https://www.falukuriren.se/2022-09-06/battre-vard-med-fler-distriktslakare-och-smaskaliga-vardcentraler