Liberalerna Dalarna har nyligen haft årsmöte. Som förbundsordförande och ordförande för arbetsutskottet omvaldes Monica Lundin, Borlänge. Som 1:e vice förbundsordförande omvaldes Svante Parsjö Tegnér, Falun och som 2:e vice förbundsordförande omvaldes Martina Elfström, Malung. Talare var Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson. Lina talade om Liberalerna i framtiden men också om Liberalernas sjukvårdspolitik som utgår från människan, vare sig man är patient, anhörig eller anställd inom sjukvården. Husläkarreformen handlar t ex inte bara om att patienten har enbart en läkare utan det innebär även avlastning för anhöriga men också en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen. Lina lyfte också företagandet och det grundläggande att välfärden är avhängig att våra företagare anställer för att vi ska få skatteintäkter som lägger grunden för vår välfärd. Företagarna i Sverige behöver bättre villkor, sänkta skatter och minskat regelkrångel. Årsmötets deltagare hade möjlighet att ställa frågor till Lina vilket var mycket uppskattat.

På mötet delades även utmärkelsen Årets Liberal för 2019 ut. Utmärkelsen tilldelades Liberala Kvinnor i Dalarna. De har på ett utmärkt sätt arbetat för att synliggöra liberalt viktiga frågor som t ex våld mot kvinnor och barn, hedersvåld och pornografi.

  • Jag är hedrad och tacksam över att ha fått förnyat förtroende att leda Liberalerna i Dalarna och vi ser alla fram emot att ambitiöst få arbeta inom vår styrelse. Vi upplever ett ökat intresse för vår politik från medborgarna och vi ökar också i medlemsantal, vilket är mycket glädjande. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt säger Monica Lundin, förbundsordförande Liberalerna Dalarna.