Se alla

Allt börjar i förskolan

Fokus på svenska redan i förskolan

Förskolan ska vara tillgänglig för alla och ge barn en bra start i livet. Den är jätteviktig för barnens språkinlärning och lägger grunden för framgång i grundskolan. Förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö att leka, lära och växa i. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund.

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Även om förskolan inte ska vara någon skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Vi vill därför stärka förskolans uppdrag att lära barnen det svenska språket. Vi vill även genomföra kartläggningar av alla barns ordförråd, med särskilt fokus på utsatta områden. Vi vill att flera nyanlända barn och barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att träna svenska. Alla barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsstöd. Alla förskolegrupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

VI VILL DÄRFÖR SATSA PÅ:

  • Språkförskola, där alla barns ordförråd kartläggs i syfte att små barns ordförråd ska öka, eftersom det kommer gynna språkutvecklingen högre upp i åldrarna.
  • All förskolepersonal ska prata god svenska med barnen. Vi vill därför införa språkkrav i förskolan.
  • Höja behörigheten bland förskollärare. Idag ligger snittet i både Dalarna och Sverige på 40%.
  • Genomföra satsningar för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare.
  • Uppsökandeverksamhet för att barn ska börja förskolan, vilket är positivt både språkligt och socialt.