Se alla

Allt börjar med en bra lärare

Lärare ska vara lärare

Under lång tid har det rått en kunskapssyn i den svenska skolan där läraren fått ta ett steg tillbaka och förvandlats till mentor istället för att leda lektionerna, där kunskap ses som något relativt och ifrågasättande blivit viktigare än faktakunskap. Om alla barn ska ha samma chans i skolan, måste kunskapen få stå i centrum igen. Då är lärarna skolans viktigaste resurs.

Läraryrket ska vara ett välavlönat och attraktivt yrke. Kraven för att bli lärare måste höjas och det ska löna sig att utbilda sig till lärare. De som är lämpade ska lockas till yrket. Lärare ska känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i sin vardag. Skickliga lärare ska ha hög lön och tydliga karriärvägar.

Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter, och uppbackning av elevhälsoteam utanför klassrummet.

Vi värnar friskolorna. Vi vill dock se över friskolornas vinster kontra den kvalitet de levererar, varför vi förespråkar en ny friskolereform. Vi vill göra den kommunala skolan statlig igen av många skäl. Framför allt för att alla skolorna ska vara bra i hela landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. Med staten som huvudman för de offentliga skolorna och med högre lönenivåer kan läraryrket bli ett attraktivt yrke igen och vi kan också minska byråkratin till exempel runt rättning av nationella prov. Lärare ska få mer tid till planering, undervisning och efterarbete.

VI VILL DÄRFÖR SATSA PÅ:

  • Höjd lärarbehörighet i Dalarna.
  • Höjd status och löner för lärarna.
  • Ökade befogenheter för lärarna i klassrummet.
  • Lärare ska ägna sig åt undervisning och fokusera på kunskapsuppdraget. De behöver avlastas från sociala arbetsuppgifter där mentorer och sociala trygghetsteam är viktiga.
  • Höjd kvalitet på lärarutbildningen och en kraftig satsning på kompetensutveckling.
  • Särskilda kunskaper ska krävas för att få en förstelärartjänst.
  • Central rättning av nationella prov.
  • En statlig skola igen tillsammans med en ny friskolereform.