Se alla

Bättre akutvård för äldre

Det är dags att pröva snabbspår för akutvård för äldre

Vårdbehovet hos äldre skiljer sig ibland från patienter i yngre åldrar. Därför vill vi utreda och se om vården på ett bättre sätt kan möta behovet hos äldre med geriatriska akutvårdplatser, det vill säga akutvård för äldre.

Vi i Liberalerna vill pröva snabbspår för akutvård av äldre. Utred akutvårdplatser för äldre, så kallade geriatriska akutvårdsplatser!

Årsrika ska veta att vården finns när den behövs. Vardag som helg. Vården ska utformas efter patientens behov. Vård kan vara ett besök hos husläkaren som man själv har fått välja på vårdcentralen. Det kan vara hemsjukvård eller vård på ett äldreboendet. Vi i Liberalerna slåss för äldres rätt till trygg vård.

En åldrande befolkning leder till att fler patienter söker sig till akutmottagningar runt om i Sverige. Runt 40% av de som besöker akuten är 65 “plus”. I Dalarna är andelen äldre högre än i resten av landet. Det finns ett behov av att utveckla avancerad sjukvård i hemmet med ökat direktintag från hemmet till andra vårdformer.

Vi i Liberalerna vill därför prova akutvårdsplatser för äldre som tar emot patienter dygnet runt. Även patienter som vårdas i hemmet kan då remitteras direkt till geriatrisk slutenvård där personalen har stor kompetens när det gäller äldres sjukdomar.

Detta kan ske som ett projekt som utvärderas. Målet är att äldre patienter får ett snabbt omhändertagande på rätt vårdnivå. Region Dalarna måste se till att det finns god tillgång till läkare dygnet runt i alla äldreboenden så att onödiga inläggningar på akuten undviks.

Ensamhet är ett stort samhällsproblem som skapar lidande och ohälsa i nivå med rökningens skadeverkningar. Sjukvården och kommunerna kan förmedla kontakt till organisationer och s.k. frivilligcentraler som gör volontärinsatser för att minska ensamhet och social isolering. Dessa organisationer bör få ekonomiskt stöd av såväl kommun som region t. ex. via IOP.

När du väljer Liberalerna får Du:

  • Underlätta direktintag till geriatrisk vårdavdelning för årsrika.
  • Satsa på att utveckla geriatrisk vård i Ludvika där kliniskt arbete kan kombineras med forskning.
  • Ofrivilligt ensamhet ska uppmärksammas i vårdens kontakter med äldre.