Se alla

Fast vårdkontakt

Fler läkare skapar förutsättningar för dig att möta samma personal vid återbesök.

Vi behöver fler läkare som utbildar sig till distriktsläkare. Då kan du som patient träffa samma läkare och bygga en fast kontakt. Det är speciellt viktigt för dig som regelbundet behöver vård.

Fördelar med fasta kontakter på vårdcentralerna är färre besök på akuten, färre inläggningar slutenvård och högre kvalité i vården. Den som känner sin läkare besöker inte akuten i onödan. Att möta samma vårdpersonal vid upprepade besök inom vården skapar trygghet.

Vi vill införa listningstak. Det innebär ett maxtak på antal patienter per distriktsläkare. För att det ska fungera krävs fler läkare i primärvården.