Se alla

Högre lön inom vården

Skickliga sjuksköterskor måste få högre lön

Med för få sjuksköterskor och stängda vårdplatser får vi outnyttjade sjuksängar och hela organisationen pressas. Fler sjuksköterskor ger fler vårdplatser. Det når vi bara med god löneutveckling för de som arbetar direkt mot patient och specialiserar sig.

Detta är också ett steg i det avgörande arbetet med att använda vårdens resurser på bäst sätt. Patienter som behöver mer tid på lasarettet ska kunna få det. En patient som kan vårdas hemma kan få bra vård genom bra samarbete med kommunernas hemsjukvård.