Se alla

Översyn av ersättningen till nätläkare

Nätläkare ska inte gynnas på bekostnad av Dalarnas vårdcentraler

Digital vård är av stort värde och den är här för att stanna. Den utgör ett bra komplement till “vård på plats”. Men vi har problem med hur vården ersätts ekonomiskt. Nätläkare kan få ersättning som är fem gånger så hög som om din vanliga vårdcentral utfört vårdtjänsten. Det tycker vi är helt orimligt. Sjukvård på lika villkor kräver en översyn av ersättningen till nätläkare.