Se alla

Personalen är förutsättningen för god vård

Personal med rätt lön och bra stöd ger bättre vård

För att rekrytera och behålla personal måste Region Dalarna vara en bra arbetsgivare.

Vi vill därför satsa på:

  • Satsa på handledare och stöd under utbildning till undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och all vårdpersonal
  • Goda möjligheter till fortbildning
  • Bättre scheman och organisation för att få bra arbetsmiljö
  • Arbeta aktivt med att ta till vara medarbetares kompetens
  • Öka möjlighet att arbeta efter pensionering
  • Öka möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete