Se alla

Dalarna behöver en skola i världsklass

Vi sätter förskolan och skolan först!

Skolan behöver vara en plats där varje elev får förutsättningar att lyckas. Det ska inte spela någon roll någon roll var i Sverige du bor eller vilken bakgrund du har. Vi sätter alltid förskolan och skolan först, i diskussioner som budgetförhandlingar. Det kan du lita på! Därför kommer vi efter valet enbart samarbeta med de partier som, liksom vi, prioriterar skolan.

Förskolan ska inledningsvis ge barn en bra start i livet och den är jätteviktig för barnen språkinlärning. Skolan ska vara likvärdig, trygg och ge studiero.

Vi ska fokusera på kunskap i skolan, ha höga förväntningar och klara av att lyfta alla, även högpresterande elever. Det ska vara attraktivt att bli och vara lärare.

Samtidigt måste den psykiska ohälsan bland unga minska. Vi behöver helt enkelt göra mer för att Dalarna och Sverige ska ha en skola i världsklass. Eleverna, lärarna och Sverige förtjänar inget mindre!

VI VILL DÄRFÖR SATSA PÅ:

  • Fokus på svenska språket i förskolan. Barnens ordförråd ska stärkas, lärarbehörigheten höjas och vi ska ha språkkrav för förskolepersonalen.
  • Lärare ska vara lärare. De behöver avlastas för att kunna ägna sig åt undervisning. Förbättrad arbetsmiljö och tydligare befogenheter för lärare att agera behövs. Lärarlönerna och lärarbehörigheten måste höjas.
  • Trygghet och studiero i varje klassrum med satsning på särskilda undervisningsgrupper och fler speciallärare/specialpedagoger. Lugn och ro är A och O för inlärning och en god arbetsmiljö.
  • NPF-lyft i skolan. Vi ska bli bättre att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i undervisningen och anpassa våra lokaler därefter. Diagnos ska inte krävas för att få särskilt stöd. Att förbättra samarbetet med Region Dalarna är nödvändigt.
  • Statlig skola tillsammans med vår nya friskolereform skapar förutsättningar för en skola i världsklass i hela länet och landet.