Se alla

Skola med fokus på kunskap och kvalitet

Statlig skola och ny friskolereform

Det tar tid att lära sig – och måste få göra det. Idag är det alldeles för många elever som inte når grundskolans kunskapsmål och de halkar efter tidigt i livet. I internationella jämförelser är det tydligt att svenska elever har lägre kunskaper i många viktiga ämnen. Svenska skolan ska upp i topp igen och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista skoldag.

17% av Dalarnas elever slutar nian utan tillräckliga kunskaper för att gå vidare till gymnasiet. Dessa elever riskerar utslagning, arbetslöshet, bidragsberoende och kriminalitet i stället för att få en biljett vidare i livet. Statistiken visar också tydligt på klyftorna i Sverige. På många grundskolor går nästan alla vidare till gymnasiet, på vissa grundskolor ser det annorlunda ut. Bränslet i liberal skolpolitik är att varenda skolelev, oavsett bakgrund och familj, ska ges kunskaperna som krävs för att kunna gå vidare i livet och hitta sin egen väg.

Undervisningen ska vara lärarledd och baserad på läroböcker av hög kvalitet. Läsa-skriva-räknagarantin måste fungera. Ibland kan man behöva ännu mer tid i skolan för att hinna ikapp. Det ska bli lättare och inte så dramatiskt att gå om en årskurs när det behövs. Nyanlända elever som har kommit sent till Sverige kan behöva fler lektionstimmar, särskilt i svenska. Det kan även krävas längre terminer och kanske ytterligare några år i grundskolan. Alla elever är olika och vi får inte glömma bort de högpresterande eleverna som kan behöva utmaningar för att nå sin fulla potential, därför behöver spetsklasser införas. Svensk skola måste kunna ge alla elever det stöd och den motivation de behöver.

Den stora skillnaden mellan Sveriges bästa och sämsta skolor gör att många barns chanser i praktiken avgörs av var de bor. Ett viktigt steg för att lyfta alla skolor, är därför att göra staten till huvudman igen istället för kommunerna. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. Med staten som huvudman för de offentliga skolorna och med högre lönenivåer kan läraryrket även bli ett attraktivt yrke igen och vi kan också minska byråkratin till exempel runt rättning av nationella prov.

Vi värnar friskolorna och de ska vara kvar. Vi vill dock se över friskolornas vinster kontra den kvalitet de levererar och vi vill därför ha en ny friskolereform. Vi vill inte att skolor ska ha några religiösa inslag.

VI VILL DÄRFÖR SATSA PÅ:

  • Höjda kunskapsresultat och höjd lärarbehörighet.
  • Läroböcker av hög kvalitet.
  • Mer lärarledd undervisning. Vi lämnar inte eleverna i sticket med projektarbeten och grupparbeten med eget faktasökande.
  • Ingen ska lämna lågstadiet utan att kunna läsa, skriva och räkna.
  • De skickligaste rektorerna och lärarna ska arbeta i skolor med stora utmaningar.
  • Mer tid i skolan för alla och extra mycket tid för dem som behöver det mest. Vi gör det enklare att gå om ett år. Nyanlända elever ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.
  • Spetsklasser för högpresterande elever.
  • Den offentliga skolan ska vara statlig och vi vill se en ny friskolereform där friskolornas vinster kontra den kvalitet de levererar utvärderas. Staten ska garantera kvalitet och resurser till alla skolor.
  • En skola där elever med olika bakgrund hamnar i samma klassrum. Alla föräldrar ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande.