Se alla

Ungas psykiska hälsa och BUP

Vänd på varje sten för att korta köerna till BUP

Allt fler unga människor drabbas av psykisk ohälsa. Få saker är så viktigt som att våra barn ska känna trygghet och må bra.

Lättare psykisk ohälsa ökar mest. Vi behöver förbättra samverkan mellan skolans elevhälsa, socialtjänst och regionens primärvård. Vi måste även utveckla den specialiserade verksamheten på Barn- och ungdomspsykiatrin så att vården blir mer tillgänglig och köerna kortas. BUP vårdval har precis införts och vi ska arbeta aktivt med att ta tillvara de möjligheter det innebär för att stötta barn och unga med psykisk ohälsa.